Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Emléknapi beszámoló

2011.11.26

E M L É K N A P

a 11. harckocsi hadosztály megalakulása

50.

évfordulója tiszteletére

 

 

Borongós, ködös őszi napon 2011. november 18.-án Tatán, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár adott otthont, az 50 évvel ezelőtt megalakult 11. harckocsi hadosztály tiszteletére rendezett emléknapnak.

A Magyar Honvédség Összhaderő Parancsnokságot Huszár János dandártábornok parancsnokhelyettes képviselte.

Az emléknap megszervezését, megrendezését a „házi” dandár mellett két civil szervezet végezte a Tatai Honvéd Bajtársi Klub és a 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület végezte, narrátori teendőket Sárközi József nyá. ezredes látta el.

Az ország számtalan településéről érkeztek az egykoron ennél a magasabbegységnél, valamint a jogutód 1. gépesített hadtest, 1. Katonai Kerület Parancsnokság és alárendelt alakulatainál szolgált tábornokok, tisztek, tiszthelyettesek. Közel százan tisztelték meg személyesen a rendezvényt.

Valamikor itt tanulták meg harckocsizó hivatás csínját-bínját, sajátították el a harcászat-, hadművészet elméleti és gyakorlati ismereteit, szereztek egy életre szóló készségeket a katonai vezetés, irányítása terén. Ennél az elit hadosztálynál jelentek meg először a Magyar Néphadseregben, később Honvédségben rendszeresíteni kívánt új típusú harckocsik prototípusai, fegyverzettechnikai eszközei. Mindig kiemelkedően teljesített Lőrincz Kálmán vezetésével, a Magyar Néphadseregben elsőként ért el élenjáró hadosztály (magasabbegység) címet.

Sándor Zsolt dandártábornok, mint házigazda köszöntötte a résztvevőket, felolvasta dr. Benkő Tibor vezérezredes vezérkari főnök levelét.

Az emléknap felszólalói parancsnoklásuk sorrendjében emelkedtet hozzászólásaik megtételére. Sajnos már nem lehetett közöttünk a hadosztályt megalakító Bérces Emil és az őt követő Darányi Miklós vezérőrnagyok. Az előkészítő törzsből egészségügyi problémák miatt részt venni nem tudott Mórocz Lajos, akinek jobbulást kívántak a megjelentek.

Először Borsits László nyá. vezérezredes szólt hozzá. Mondandójában a hadosztály első 15 évét ölelte át. Nemzetközi-, hazai katonapolitikai viszonyokat elemezte, kiemelte a hadosztály által végrehajtott gyakorlatok sorát, a 68-as csehszlovákiai szerepvállalást. Básti Gyula nyá. ezredes a mindennapi küzdelmekre helyezte a fő hangsúlyt, kiemelte a katonai szervezetek működtetését, irányítását. Lőrincz Kálmán nyá. vezérezredes az emberi erőforrást állította a felszólalása középpontjába. Hálásan gondolt vissza a hivatásukhoz magasan értő beosztottjaira, akik nélkül soha nem lehetett volna ilyen kiváló eredményeket elérni. Az egykori parancsnokok sorát Tánczos László nyá. vezérőrnagy zárta. Visszaemlékezése 1986-96 időszakot ölelte át, neki jutott a hálatlan szerep, őneki kellett felszámolni jogutód nélkül az utolsó Tatán diszlokált magasabbegységet az 1. Katonai Kerület Parancsnokságot. Több egykori parancsnok, vagy ettől a magasabbegységnél szolgált, majd vezető katonai beosztásba került személy nem tudott megjelenni így, Havril András nyá. vezérezredes, Vekerle József nyá. vezérőrnagy, dr. Urbán Lajos nyá. altábornagy. Sárközi József nyá. ezredes felolvasta dr. Urbán Lajos nyá. altábornagy méltató, köszöntő e-mail levelét. Részvételével emelte a rendezvény rangját a 11. harckocsi hadosztály szabadszállási harckocsi ezrede, dandára egykori parancsnoka dr. Végh Ferenc nyá. vezérezredes.

Egy rövid film megtekintését követően a dandárparancsnoki épület előtérben elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg, a dandárzenekar indulókat játszott, majd a laktanya megtekintése következett. Az ebéd előtt Huszár János dandártábornok, MH ÖHP parancsnokhelyettes mondott pohárköszöntőt, kifejezte elismerését a rendezők szervező munkájáért és emlékplakettet adott át a Sass László nyá. alezredesnek a 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület elnökének.

A délután megtekintésre került Sáry László nyá. alezredes haditechnikai parkja, majd egy pohár borral koccintva a visszaemlékeztek, anekdotáztak a részt vevők, kinyilvánítva, hogy jó volt újra együtt lenni, találkozni a volt munkatársakkal és akár évente is jó lenne hasonló találkozót rendezni.  

Az emléknapról készült képek, videós riportfilmek találhatóak a 11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület https://hkho.eoldal.hu honlapján.

Egy bajtársi beszélgetésre várják a rendezők jövőre is a részt vevőket!

 

 

Sass László nyá. alezredes

11.Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület

elnök

 

  

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Balatonösződ Szabadság út 44

(Kása Imre nyál. ezredes, 2012.04.09 20:39)

Gratulálok a megemlékezéshez szinte mindenkit ismerek együtt szolgáltunk a nem könnyű körülmények közöt jó egészséget kivánok tisztelettel, Kása Imre ny áll ezredes